Oo2kTqT.gif
666.png
666.png

Тем, кто не дружит с Английским.
На первое время, упрощает работу с капчей,
Ответы на Русском!

Ответы на капчу
при просмотре

PTC рекламы

captcha.jpg
   Airplane      Самолет                       
Самолет.png
2    Balloon       - Воздушный шар          
Воздушный шар.png
Кошка.png
3    Cat              - Кошка                            
   Car              - Машина                         
Машина.png
5    Clip             - Скрепка                         
Папка.png
Нога.png
Флаг.png
График.png
Скрепка.png
Облако.png
Часы.png
Стул.png
Камера.png
Компьютер.png
Глаз.png
Конверт.png
Дом.png
Ключ.png
6    Cloud          - Облако                          
7    Clock          - Часы                              
8    Chair           - Стул                              
9    Camera       - Камера                          
10  Computer   - Компьютер                   
11  Eye              - Глаз                               
12  Envelope    - Конверт                         
13  Flag             - Флаг                              
14  Foot            - Нога                               
15  Folder         - Папка                             
16  Graph         - График                          
17  House         - Дом                                
18  Key             - Ключ                              
19  Leaf                 - Лист                          
20  Lock                - Замок                        
21  Light Bulb      - Лампочка                  
22  Man                 - Мужчина                   
Мужщина.png
24  Pants              - Штаны                       
Зонт.png
Футболка.png
Грузовик.png
Земля.png
Брюки.png
Карандаш.png
Плинтер.png
Робот.png
Ножницы.png
Солнечные очки.png
Бирка.png
Дерево.png
Женщина.png
25  Pencil             - Карандаш                  
26  Printer            - Принтер                    
27  Robot             - Робот                         
28  Scissors        - Ножницы                   
29  Sunglasses   - Солн. Очки                
30  Tag                 - Бирка                         
31  Tree                - Дерево                       
32  Truck              - Грузовик                    
33  T-Shirt            - Футболка                   
34  Umbrella        - Зонтик                        
35  World             - Мир                             
36  Woman          - Женщина                   
23  Music Note     - Музык. Нота             
Лист.png
Замок.png
Лампочка.png
Музыкальная нота.png
Луппа.png
37  Magnifying Glass   - увеличительное  стекло (луппа)                      

Оставить сайт в закладке, клавиши - Ctrl + D